Inlogkaartjes direct genereren

Door inlogkaartjes te gebruiken en deze mee te geven aan de kinderen zorgen we ervoor dat alleen zij en de ouders toegang kunnen krijgen tot de gemaakte foto’s. Op het kaartje staat een code waarmee zij kunnen inloggen. Daarbij zal er 1 (of meer) foto’s op de voorkant komen te staan, hier kunt u zelf voor kiezen. Door dit te doen weet je zeker dat de code bij het juiste kindje hoort. Je kunt er daarnaast voor kiezen de kaartjes zelf af te drukken of te laten afdrukken bij een vaklab. Meer hierover kunt u vinden in onze blog. Wilt u de kaartjes zo snel mogelijk aanbieden aan de klanten? Die mogelijkheid is er ook. Wanneer u gebruik maakt van deze module zorgen wij dat de inlogkaartjes binnen 1 week te leveren zijn.