Nieuwsbrief

Via het CMS hebben we de mogelijkheid om een nieuwsbrief te versturen. Dit kan per school. Bij het bestellen wordt gevraagd of de ouders een nieuwsbrief willen ontvangen. Wanneer deze optie is aangevinkt wordt het mailadres toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand van de betreffende school. Afmeldingen via de nieuwsbrief worden ook opgeslagen in de database.
Met behulp van een nieuwsbrief meer omzet genereren voor bijvoorbeeld de feestdagen.